شیمی
شیمی کاربردی 
قالب وبلاگ
پيوندهای روزانه
نام آزمایش: تیتراسیون یدومتری

هدف آزمایش: اندازه گیری یون مس

وسایل آزمایش: بالن ژوژه- ترازو- ارلن مایر- بورت- پیپت حبابدار- پیپت فیلر

مواد آزمایش: پتاسیم یدات- پتاسیم یدید- محلول اسید سولفوریک- محلول چسب نشاسته- محلول تیوسولفات- پتاسیم تیوسیانات

 

 

 

تئوری آزمایش:

یدومتری
یون یدید یک عامل کاهنده ی نسبتاً موثری است که به طور وسیعی برای تجزیه ی اکسنده ها به کار می رود.
به طور کلی به واکنش هایی که در آن ید اکسید می گردد، یعنی ید از محلول یدیدها آزاد می گردد یدومتری گویند. روشهای زیادی بر اساس خواص کاهندگی یون یدید استوارند. ید که محصول واکنش است، معمولاً با محلول استاندارد تیوسولفات تیتر می شود.
عناصر زیادی را می توان به روش یدمتری تعیین نمود. یکی از این عناصر، مس است. در این روش از واکنش زیر جهت احیا و رسوب دادن مس استفاده می کنند.
2Cu +2 + 4I -1 →2 CuI  (s) + I2                       
حال مقدار ید آزاد شده توسط محلول تیوسولفات تعیین می‌شود و از روی مقدار تیوسولفات مصرفی (با استفاده از روابط استوکیومتری) ، به مقدار واکنش دهنده ی اولیه ی مورد نظر (در اینجا یون مس) دست می یابند. واکنش ید با تیوسولفات به وسیله ی معادله ی زیر داده شده است:
2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI                   
نقطه ی پایانی تیتراسیون به سادگی توسط محلول نشاسته مشخص می شود. لحظه ی مناسب برای اضافه کردن شناساگر وقتی است که رنگ محلول از قهوه ای به زرد کمرنگ تغییر می کند. پایان تیتراسیون هنگامی است که محلول بیرنگ می شود.

همچنین یدومتری دقیق‌ترین و قابل اعتمادترین روش اندازه گیری اکسیژن محلول در آب می‌باشد.‌ این روش یک روش تیتراسیونی است که بر اساس خواص اکسیدکنندگی اکسیژن محلول انجام می‌گیرد. با افزایش به محلول قلیایی شده آب ، هیدروکسید منگنز با اکسیژن محلول آب ترکیب شده ، ایجاد می‌کند. با مصرف تمام اکسیژن موجود ، محلول اسیدی می‌شود. با افزودن یدید ، در محیط اسیدی با یون یدید ، وارد واکنش شده ، ید آزاد می‌کند. مقدار ید آزاد شده توسط محلول تیوسولفات تعیین می‌شود و از روی مقدار تیوسولفات مصرفی (با استفاده از شناساگر نشاسته) ، مقدار اکسیژن موجود در آب محاسبه می‌شود.

 

شرح آزمایش:

این آزمایش شامل 2 قسمت است:

قسمت اول: استاندارد کردن تیوسولفات

در ابتدا در حدود 8917/. گرم پتاسیم یدات استاندارد شده را در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری می ریزیم. به آن 180 سی سی آب مقطر اضافه می کنیم تا پتاسیم یدید کاملاً درون آب مقطر حل شود. سپس بالن را تا خط نشانه به حجم می رسانیم. 25 میلی لیتر از محلول را توسط پیپت حبابدار درون یک ارلن مایر می ریزیم و به آن 1 گرم پتاسیم یدید و 5 میلی لیتر اسید سولفوریک اضافه می کنیم. رنگ محلول تیره رنگ می شود. درون بورت تیوسولفات می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا رنگ محلول زرد کمرنگ شود. سپس به آن 2 میلی لیتر چسب نشاسته( که به عنوان معرف در این واکنش شرکت دارد ) اضافه می کنیم که باعث آبی رنگ شدن محلول می شود. تیتراسیون را تا محو شدن رنگ آبی و بی رنگ شدن محلول ادامه می دهیم. این قسمت را 2 بار انجام می دهیم از حجم ها میانگین می گیریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای یون یداد برابر با 6/1 تعداد میلی مولهای تیوسولفات است و از این رابطه مولاریته تیوسولفات را بدست می آوریم.

 

 

قسمت دوم: اندازه گیری یون مس

ابتدا بالن ژوژه حاوی مجهول را به حجم می رسانیم. 25 میلی لیتر از آن را با یک پیپت حبابدار درون یک ارلن مایر می ریزیم. 1 گرم پتاسیم یدید را ابتدا با کمی آب مقطر محلول و سپس به آن اضافه می کنیم. درون بورت نیز تیوسولفات می ریزیم و تیتراسیون را انجام می دهیم تا رنگ محلول زرد کمرنگ شود. سپس خیلی سریع به محلول 2 میلی لیتر چسب نشاسته و 1 گرم پتاسیم تیوسیانات اضافه می کنیم (زیرا وجود یون یدید در محلول که در معرض هوا واکنش داده سبب تیره شدن رنگ محلول می شود و پایان تیتراسیون را با مشکل مواجهه می کند). رنگ محلول آبی می شود. تیتراسیون را تا محو رنگ آبی و شیری رنگ شدن محلول ادامه می دهیم. حجم مصرفی تیوسولفات را یادداشت می کنیم. این قسمت را 2 بار انجام می دهیم و از حجم ها میانگین می گیریم. در نقطه هم ارزی تعداد میلی مولهای تیوسولفات برابر تعداد میلی مولهای یون مس است و تعداد میلی مولهی یون مس را بدست می آوریم. حاصل را در عدد 25/100 ضرب می کنیم تا تعداد میلی مولهای یون مس در 100 میلی لیتر بدست آید.

 

 

محاسبات:

قسمت اول:

V1= 23.6                  V2= 24.1                         V S2O32- = 23.85

             0.92g KIO3                  وزن مولی KIO3= 214

 

(0.92÷وزن مولی)  ×1000  × 1/10  =  1/6 M S2O32-  . V S2O32-

(0.92 ÷ 214) × 1000  × 1/10  =  1/6  M S2O32- × 23.85

MS2O32- = 0.10815

 

قسمت دوم:

V1= 12.6                  V2= 12.8                          VS2O32-= 12.7

S2O32- تعداد میلی مولهای = Cu2+ تعداد میلی مولهای

M S2O32- . V S2O32- =در 25 میلی لیتر مجهول Cu2+ تعداد میلی مولهای

0.10815 × 12.7 =  1.3735  × 100/25  =   5.49402


موضوعات مرتبط: آزمایشگاه شیمی تجزیه
[ یکشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۰ ] [ 1:13 ] [ محمدرضا گل سرخ حق ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

شیمی کاربردی ، دنیای گزارشکار - دنیای شیمی
امکانات وب

Powered by WebGozar